Συνεντεύξεις

Συνέντευξη Νικόλα Άσιμου
http://www.youtube.com/watch?v=S8Heryva85M&feature=related

Συνέντευξη Παύλου Σιδηρόπουλου
http://www.youtube.com/watch?v=LaKH65HCsYQ&feature=related

Συνέντευξη Τζίμη Πανούση
http://www.youtube.com/watch?v=K2IlKYPa-PM