Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

Τρομοκρατία ενάντια σέ συνεταιριστικό καφενείο ανέργων στή Ν.Σμύρνη

O δήμος έκοψε αναδρομικό πρόστιμο 3.650 ευρώ γιά λίγα τραπεζοκαθίσματα τή στιγμή πού κάνει τά στραβά μάτια γιά τήν κατάληψη τής πλατείας από τά μεγαλομάγαζα.

Παρά τό γεγονός ότι τό καφενείο εχει ξεκινήσει τή λειτουργία του εδώ καί μόλις δύο μήνες κόβει παράνομα ένα πρόστιμο πού ισχύει γιά ένα χρόνο λειτουργίας, η δέ δικαιολογία τού δήμου γιά τήν επιβολή τού προστίμου είναι η κατάθεση ένστασης τών μελών τού συνεταιριστικού εγχειρήματος πού έκαναν τό καλοκαίρι ενάντια στήν παράνομη καθυστέρηση τής άδειας,πράγμα πού συναστά τρομοκρατία καί εκδικητικότητα από τήν πλευρά τού δήμου.Η  δέ δυσαρεσκειά του γιά τό εγχείρημα πού εκφράζεται μέ δηλώσεις καί ισχυρισμούς γιά στέκι "διαφορετικότητας" καί συγκέντρωσης ατόμων εναλλακτικού τρόπου σκέψης δείχνει ότι πρόκειται γιά μιά καθαρά κοινωνική καί πολιτική δίωξη πού σέ συνδυασμό μέ τήν  διαχρονική "προστασία" τών μεγαλομάγαζων τής πλατείας Ν.Σμύρνης από τόν Δήμο ενισχύει τήν πεποίθηση ότι πρόκειται γιά μιά ακόμη  επίθεση μέ ταξικά κριτήρια στά μικρά μαγαζιά πέριξ τής πλατείας.Ο δήμος Ν.Σμύρνης τά καταδιώκει εδώ καί πολλά χρόνια  επικυρώνοντας πρόστιμα σέ όλα τά μικρά περιφερειακά μαγαζιά τής περιοχής όταν τά κεντρικά καί μεγάλα απολαμβάνουν τής ασυλίας του γιά καθαρά ψηφοθηρικούς καί πελατειακούς λόγους.Η τρομοκρατία δέν θά περάσει!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου