Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

 Το ΣΕΤΗΠ για την υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ

Τα ζητήματα της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στο retention και των ενημερώσεων που γίνονται από προϊσταμένους (Team leaders) εκτός ωραρίου και γενικότερα η τήρηση του ωραρίου στα Τηλεφωνικά Κέντρα έθεσε αντιπροσωπεία του κλαδικού Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΗΠ) στον προϊστάμενο των Τηλεφωνικών Κέντρων του ΟΤΕ στο κτίριο της Αθηνάς σε συνάντησή τους την Τρίτη 1 Οκτώβρη.

Το ΣΕΤΗΠ επανέλαβε την ξεκάθαρη θέση του Συνδικάτου, ότι όλοι οι εργαζόμενοι της ΟΤΕPlus θα πρέπει να καλύπτονται από μία ενιαία ΣΣΕ στον Όμιλο ΟΤΕ που να διασφαλίζει αξιοπρεπή ζωή και εργασιακά δικαιώματα.

Επανέλαβε ότι:

Κανείς εργαζόμενος δεν υποχρεούται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε «ενημέρωση» πριν ή μετά το προβλεπόμενο ωράριό του.

Παραμονή του εργαζόμενου, μετά τη λήξη της βάρδιάς του λογίζεται ως υπερωριακή απασχόληση (όπου ο εργαζόμενος υπογράφει στο σχετικό έντυπο) και αμείβεται αναλόγως. Αντίστοιχα, ο εργαζόμενος οφείλει να βρίσκεται στην προβλεπόμενη θέση εργασίας του, στην προβλεπόμενη ώρα και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες από τα συστήματα της εταιρείας.

Συμπέρασμα: Δεν παραμένει κανείς πέραν του ωραρίου, εκτός αν υπάρχει υπερωριακή απασχόληση.

Το ΣΕΤΗΠ καλεί τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ, ΟΤΕPlus και EValue ανεξάρτητα από σχέση εργασίας να δυναμώσουν τον αγώνα για Ενιαία Επιχειρησιακή Σύμβαση για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου. Να μαζικοποιήσουν το ΣΕΤΗΠ και να οργανώσουν την πάλη ενάντια στη μισή ζωή με μισθούς 200-250 ευρώ.

Καλεί σε γενική συνέλευση στις 9/10 στις 19.00 στην Αίθουσα Εμποροϋπαλλήλων (Αγίας Φιλοθέης 5β, Σύνταγμα).
http://www.902.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου